نرم افزار مدیریت انتشارات (کاردان)

نرم افزار مدیریت انتشارات (کاردان)
راهکاری جامع در جهت مدیریت تولید ،فروش و انبار موسسات انتشاراتی و عرضه کتاب که شامل امکاناتی از قبیل تعاریف اولیه(کتابها، شهرها، زمینه های شغلی و...) ، مدیریت مشتریان ، مدیریت فروش ، مدیریت انبار ، صدور انواع گزارشات مدیریتی (گزارش خرید مشتریان ، فروش کتابها ، خرید یا عدم خرید کتابها ، موجودی انبار و ...) و غیره می باشد .
مشخصات نرم افزار :
1.بخش اطلاعات پايه

1-1 مدیریت زمینه های شغلی ( گروه بندی مشتریان )
1-2 مدیریت شهرها
1-3 مدیریت مشتریان
1-4 مدیریت کتابها
1-5 مدیریت ناشرین
1-6 مدیریت عوامل تولید کتاب از قبیل نویسنده ، مترجم ، تایپیست ، طراح و ...
1-7 مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی


2.بخش مدیریت تولید کتاب

2-1  امکان تعریف مراحل تولید کتاب به دلخواه
2-2  امکان ثبت مراحل تولید کتاب ، زمانبندی هر مرحله ، هزینه هر مرحله ، اقدام کننده
2-3  امکان ثبت عوامل تولید در هر مرحله
2-4  امکان ثبت قراردادهای عوامل تولید در هر مرحله
2-5  اعلام آلارم و نمایش مراحل در حال انجام و تاخیری


3.بخش مدیریت فاکتورها

3-1    ثبت و ویرایش فاکتور
3-2    امکان ثبت پیش فاکتور
3-3    جستجوی فاکتور ( مشاهده لیست کلیه فاکتورها )
3-4    مشاهده لیست فاکتورهای هر مشتری ( فاکتور خاص ، همه فاکتورها )
3-5   امکان چاپ فاکتور در سه نسخه ( مشتری ، حسابداری ، انبار )
3-6   نمایش لیست چک های سررسید در هر روز


4. مدیریت انبار ( افزودن و حذف کتاب به انبار )


5.بخش گزارشات

5-1  گزارش فروش کتابها به صورت کلی و یا بر اساس زمینه شغلی خاص و بازه زمانی دلخواه
( چاپ به صورت صعودی ، نزولی )
5-2  گزارش خرید مشتریان بر اساس مشتریان پرخرید و کم خرید و یا بر اساس زمینه شغلی و مقداری و ریالی ( چاپ به صورت صعودی ، نزولی )
5-5    گزارش موجودی انبار
5-6   گزارش کتاب یا کتابهایی که توسط مشتریان یا خریداری شده اند یا خریداری نشده اند.
5-7    گزارش مراحل تولید کتاب


6.پشتیبان گیری و بازیابی از اطلاعات سیستم

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های بخش تماس با ما ارتباط حاصل نمائید
سفارش نرم افزار