نرم افزار تنخواه گردان

نرم افزار تنخواه گردان
نرم افزاری قدرتمند در جهت برآورده ساختن نیاز اکثر شرکتها و سازمانهای بزرگ برای مکانیزه و مدیریت کردن اختصاص و پیگیری تنخواه و در چهار سطح دسترسی و شامل امکاناتی از قبیل درخواست تنخواه از جانب مسئول قسمت ، بررسی درخواست از جانب مسئول رسیدگی ، اختصاص تنخواه ، مدیریت و صدور گزارشات آماری از جانب مدیر و ... 
مشخصات نرم افزار :
• امکان تعریف واحد ها و معاونت های سازمان یا شرکت
• امکان تعریف پرسنل هر واحد یا بخش
• امکان تعریف انواع کالاها و گروه بندی کالاها
• امکان اختصاص تنخواه به پرسنل مربوطه
• ثبت فاکتورها و جزئیات فاکتور در سیستم توسط پرسنل
• امکان تایید فاکتورها توسط مدیر واحد
• محاسبه تنخواه باقی مانده هر شخص
• امکان تایید فاکتورها و اسناد توسط مسئول حسابداری یا مالی
• گزارشگیری از فاکتورهای ثبت شده در سیستم بر اساس بخش ، بازه زمانی و ..
• گزارشگیری از تنخواه های اختصاص داده شده ، باقیمانده تنخواه ها و ..
• مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی جهت استفاده از بخش های مختلف نرم افزار
• پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات از طریق نرم افزار
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های بخش تماس با ما ارتباط حاصل نمائید
سفارش نرم افزار