سیستم دبیرخانه واتوماسیون اداری

سیستم دبیرخانه واتوماسیون اداری
سیستم دبیرخانه و اتوماسیون اداری یک نرم افزار جامع جهت مکانیزاسیون کلیه امور دبیرخانه و عملیات نامه نگاری در سازمانها، شرکتها و موسسات می باشد . امکان جستجوی پیشرفته و دسترسی سریع به نامه ها از جمله قابلیت های این سیستم می باشد
مشخصات نرم افزار :
• امکان تعریف دبیرخانه های متعدد در نرم افزار
• ثبت اطلاعات گیرندگان و فرستندگان نامه  ( از قبیل سازمان ها ، افراد حقیقی ، افراد حقوقی ، پرسنل شرکت )
• تعریف موضوعات نامه ها
• تعریف مکانهای بایگانی نامه ها
• تعریف سطح دسترسی
• ثبت نامه های وارده
• ثبت نامه های صادره
• ثبت مکاتبات داخلی
• امکان ارجاع نامه به سایر افراد
• امکان جستجوی پیشرفته نامه ها
• تولید شماره اندیکاتور اتوماتیک و دستی
• ثبت تصاویر نامه ها ( امکان االصاق فایل یا اسکن از طریق نرم افزار )
• ثبت پیوست های نامه
• ثبت موارد عطف ، بازگشت و پیرو هر نامه
• امکان ارسال پیام بین کاربرهای مختلف
• گزاشگیری از نامه ها بر اساس فرستندگان و گیرندگان
• گزارشگیری از نامه ها بر اساس بازه زمانی دلخواه
• امکان پشتیبانی و بازیابی از اطلاعات سیستم از طریق نرم افزار
• محیط کاربری ساده و کاربر پسند

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های بخش تماس با ما ارتباط حاصل نمائید
سفارش نرم افزار